Jedinstvena otok Vila Franca do Campo

• jedinstven otok Vila Franca do Campo

U sredini Atlantskog oceana, na udaljenosti od više od 1300 kilometara od kopna Europe, to je jedinstvena Azori, koja se sastoji od devet otoka, grupiranih u tri u svakoj grupi.

Osim devet imenovanih otoka, njihove banke imaju otočići formirani vulkana ista kao glavni dio otoka. Jedan od najzanimljivijih otoka je mali otok Vila Franca do Campo, koji se nalazi u neposrednoj blizini istoimenog sela, na otoku San Miguel.

Jedinstvena otok Vila Franca do Campo

Na otoku Vila Franca do Campo formirana krater, stari podvodni vulkan. Zato je jezero laguna unutrašnjosti otoka ima savršeno okrugli oblik.

Jedinstvena otok Vila Franca do Campo Jedinstvena otok Vila Franca do Campo Jedinstvena otok Vila Franca do Campo Jedinstvena otok Vila Franca do Campo

U jednom trenutku, otok je služio kao gledanja platformi kitolovaca, kao i utvrda. Sada Vila Franca do Campo je naveden rezervat i dobiti u ovom jedinstvenom okolišu je moguć samo od srpnja do rujna. Štoviše, samo s vodičem.

Jedinstvena otok Vila Franca do Campo Jedinstvena otok Vila Franca do Campo Jedinstvena otok Vila Franca do Campo

, također se održava Koraci Cliff ronjenje World Cup ovdje.

Jedinstvena otok Vila Franca do Campo Jedinstvena otok Vila Franca do Campo Jedinstvena otok Vila Franca do Campo