Zid plača u Jeruzalemu. Unaprijed Uskrs čišćenje

Zid plača u Jeruzalemu. Unaprijed Uskrs čišćenje

Ne možete zamisliti kako je teško pronaći mjesto za svoje njeguju male bilješke!

Dakle, Zid plača se pročišćava iz bilješke dva puta godišnje - prije Roš Hašane i Pesač, čime se oslobađa prostor za nove „slova”.

Zid plača u Jeruzalemu. Unaprijed Uskrs čišćenje

Uoči Pashe Vijeća Zid plača fonda nastavila da se oporavi bilješke koje ostavljaju vjernicima među kamenjem. Nakon prikupljat će se sve bilješke u željama i zahtjevima Svevišnjega, oni će se na Maslinskoj gori, i oni će biti pokopan. Zid plača se pročišćava iz bilješke dva puta godišnje - prije Roš Hašane i Pesač, čime se oslobađa prostor za nove „slova”.

Zid plača u Jeruzalemu. Unaprijed Uskrs čišćenje Zid plača u Jeruzalemu. Unaprijed Uskrs čišćenje Zid plača u Jeruzalemu. Unaprijed Uskrs čišćenje Zid plača u Jeruzalemu. Unaprijed Uskrs čišćenje Zid plača u Jeruzalemu. Unaprijed Uskrs čišćenje Zid plača u Jeruzalemu. Unaprijed Uskrs čišćenje Zid plača u Jeruzalemu. Unaprijed Uskrs čišćenje Zid plača u Jeruzalemu. Unaprijed Uskrs čišćenje